Odkazy
Home Něco o mně HAM Download Odkazy Co se změnilo Ostatní

 

Odkazy na známé portály

 

Světové nejznámější vyhledávací servery

Yahoo!

 

www.yahoo.com/

Google

 

www.google.com/

Alta Vista

 

www.altavista.com/

Právní úprava pro radioamatérské vysílání

Zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích

Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů

www.mvcr.cz/sbirka/2000/2000.html částka 47

Vyhláška č. 200/2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

www.mvcr.cz/sbirka/2000/2000.html částka 62

Vyhláška č. 201/2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

www.mvcr.cz/sbirka/2000/2000.html částka 62

Vyhláška č. 202/2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti

www.mvcr.cz/sbirka/2000/2000.html částka 62

 Stránky Českého radioklubu

Český radioklub

stránky Českého radioklubu

www.crk.cz/CZ/MAINPAGECZ.HTM

Č-A-V Českomoravští amatéři vysílači

ČAV

domovská stránka portálu

www.c-a-v.com/news.php

 

[Home] [Něco o mně] [HAM] [Download] [Odkazy] [Co se změnilo] [Ostatní]

Copyright (c) 2001 Webmaster ok2wzn. All rights reserved.
ok2wzn@quick.cz